Bedrijvendag 2009

Op 13 mei aanstaande organiseert vereniging Gridforum Nederland haar jaarlijkse bedrijvendag bij SUN in Amersfoort, samen met Internet Society Nederland.

Schrijf je in

tijd
onderwerp
11:00 uur:
Opening
 
11.10 - 12.00 uur:
Van Informatie Naar Inspiratie
Hans Appel
Chief Technology officer
Lector multidiciplinaire informatica Hanze Institute of technology
12.00 - 13.00 uur:
Lunch
 
13.00 - 13.45 uur:

Cloud Computing kansrijk door crisis
Jeroen Oostrijck
Visionair CSC

De huidige economische situatie lijkt het leidend onderwerp te worden voor het ICT speelveld voor de komende periode. De opkomst van een aantal verstorende digitale ontwikkelingen waar bedrijven mee te maken krijgen heeft hierdoor aan momentum gewonnen.Van de ICT wordt op korte termijn fors meer business value verwacht. CSC volgt de ontwikkelingen op de voet door inzichten te verzamelen via haar onderzoeksinstituut Leading Edge Forum. Inzichten op CIO agendapunten zoals business change, business/IT relationship management, consumerization, sourcing en veranderende behoefte aan IT vaardigheden.

Bij de meeste bedrijven is nu momentum aanwezig om het traditionele ICT te veranderen maar de kans op meer hoofdpijn is weer levensgroot aanwezig. Radicale wijzigingen in de Enterprise IT lijken nog niet aan de orde maar een aantal bedrijven heeft zich al genesteld in de diverse niches. Van de ICT wordt vooral  meer waarde verwacht ten aanzien van het core operating model, de business processen en de flexibiliteit om in te spelen op veranderingen. De nieuwe digitale ontwikkelingen kunnen daarbij helpen. Het gebruik van een cloud concept wordt hierbij gezien als een op korte termijn inzetbaar hulpmiddel. Maar hoe krijgen we dat allemaal georganiseerd?

13.45 - 14.30 uur:

Botsingen voor hashfuncties en de veiligheid van certificaten
Dr Benne de Weger
assistant professor of cryptology at EiPSI

Certificaten zijn een soort digitale paspoorten: je kunt er je communicatiepartner mee authenticeren. De cryptografie erachter is (onder meer) gebaseerd op hashfuncties, een soort digitale vingerafdrukken. Een veelgebruikte hashfuntie is MD5. In MD5 zijn ernstige zwakke plekken gevonden, er kunnen zogenaamde botsingen gemaakt worden. Een identiteits botsing mag je vergelijken met  twee mensen met precies dezelfde vingerafdruk. In deze presentatie wordt aanschouwelijk getoond hoe je deze zwakheid kunt uitbuiten, en zo je eigen certificaten kunt gaan uitgeven die automatisch door iedereen vertrouwd worden. Een aansprekend voorbeeld van mogelijk misbruik is vrijwel ondetecteerbare phishing. Hoe reeel is het risico dat we nu vandaag de dag lopen en wie zou dit kunnen gaan doen? Heb je er een grootschalig parallel rekenwerk voor nodig?
Het EiPSI had voldoende aan een cluster van ruim 200 Sony Playstation3 spelcomputers. Zijn we met dit nieuws nu in de wolken of maken we een harde landing? 

14.30 - 15.00 uur:
Pauze
15.00 - 15.45 uur:

Nieuwe Media en het Icarus syndroom
Roeland Stekelenburg
Manager New Media NOS

Een presentatie over de dagelijkse dilemma’s in de praktijk van de Nieuwe Media. Zonder risico ook bij de NOS geen vooruitgang, maar worden fouten en mislukkingen wel geaccepteerd in een organisatie die permanent in de spotlight staat en waar business excellence een groot goed is.

15.45 - 16.30  uur:
A Smarter Planet
Frank van der Wal
Visionair IBM
16.30 uur:
Aperitief

Schrijf je in