Contact Contact

Voor meer informatie over Gridforum Nederland kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Secretariaat Vereniging Gridforum Nederland
Luc de Zeeuw
Hogeschool Rotterdam

Advertentie Advertentie


Vereniging Gridforum Nederland Vereniging Gridforum Nederland

Gridforum Nederland is een vereniging die sinds 2003 gebruikers, leveranciers en andere geinteresseerden rondom grids en cloud computing bij elkaar brengt.

De vereniging houdt zich bezig met drie activiteiten:

1. Publiceren van een nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van al het Nederlandse Grid en Cloud nieuws? Abonneer u op onze maandelijkse Nieuwsbrief per e-mail (gratis). Stuur een e-mail met uw gegevens naar: redactie [a t ] gridforum [ p u n t] nl

(Ook voor afmeldingen.)

De meest recente en laatste Nieuwsbrief is van juli 2016.

2. Deelname aan de nieuwjaarsreceptie met directeurs panel

3. Doorverwijzen naar experts

Statement van het Gridforum.nl Bestuur Statement van het Gridforum.nl Bestuur

De fakkel van het verspreiden van kennis over gedistribueerde computing en grids is al sinds enkele jaren overgenomen door andere organisaties, zoals in Nederland: SURF, SURFsara, SURFnet en het eScienceCenter, in Europa: EGI.eu en wereldwijd: in het Open Grid Forum.

Het Bestuur heeft daarom enkele jaren geleden besloten geen ledenactiviteiten meer te ontplooien en derhalve geen lidmaatschapsbijdrage meer te heffen. Het opgebouwde vermogen wordt besteed aan de verspreiding van de maandelijkse Nieuwsbrief.

Opheffing Vereniging Gridforum Nederland

Op 27 juni 2016 heeft de laatste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gridforum Nederland plaatsgevonden. Zoals uit de notulen van de vergadering blijkt werd de vereniging opgeheven op 2 augustus 2016.

27 juni 2016 - 16h30 - Convocatie voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gridforum Nederland in zaal A1.04 aan het Science Park 904, Amsterdam

Hierbij nodigen we alle leden van Gridforum Nederland uit voor een Algemene Ledenvergadering. Belangrijkste agendapunt is de opheffing van de vereniging. Aan alle goede dingen komt een eind. Voor het Gridforum is dat nu. De aandacht van de community voor grids als technologie voor gedistribueerde computing is inmiddels verlegd naar onderwerpen als clouds en big data. Het bestuur heeft enkele jaren geleden al besloten geen contributie meer te heffen en de activiteiten te beperken tot het uitbrengen van de maandelijkse nieuwsbrief. Nu is de kas van de vereniging leeg. De agenda van de Algemene Ledenvergadering is bijgevoegd. We hopen van harte U allen te ontmoeten.

Agenda:

- opening
- vaststelling agenda
- overzicht activiteiten
- verslag kas commissie
- besluit tot opheffing vereniging
- wat verder ter tafel komt
- sluiting vergadering

Namens het bestuur van Gridforum Nederland,

Met vriendelijke groet,
Cees de Laat
Voorzitter